index events longkang gallery contact logo
   
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ประดับประดาไป
  ด้วยหินงอกหินย้อยเป็นรูปทรงต่างๆ อย่าง
ลงตัวภายในถ้ำกว้างขวาง กินเนื้อที่ 50 ไร่
แบ่งเป็นห้องต่างๆ ถึง 20 ห้อง มีให้ท่าน
ชื่นชมอย่างจุใจยิ่งนัก.......
   
  พบคนป่าซาไก แห่งลุ่มน้ำวังสายทอง ผู้นิยามตนเองว่าเป็นคนป่า หาใช่
เงาะป่าที่เป็นเพียงต้นไม้ยืนต้น ที่ชาวบ้านเรียกขานเท่านั้น ท่านจะได้ขึ้น
ไปเยี่ยมเยือนบ้านของพวกเขา เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนป่า เพื่อ
เกินทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรของคนหลากสายพันธุ์ และ
ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่.......
   
  เป็นน้ำตกหินปูนสีทอง ความน้ำอยู่ที่แอ่งน้ำและ
ชั้นของหินปูน คล้ายดอกบัวบาน มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น
เหมาะแก่การชมธรรมชาติและพักผ่อนสามารถเดินได้โดยไม่
ลื่น หนึ่งเดียวในสตูล....
 
 
  ล่องแก่งวังสายธารคลองลำโลน สายน้ำหลักของป่า  
ต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสาย ธรรมชาติ
สมบูรณ์สองฝั่งคลองเส้นทางของการล่องแก่งสาย
น้ำที่ใส่และเย็นฉ่ำ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่อง
แก่งจะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่าน
เป็นอย่างดี....
   
   
 

*  บริการรถรับ – ส่ง ตลอดการท่องเที่ยว (ที่วังสายทอง)
*  อุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อม , เสื้อชูชีพ , หมวกกันน๊อก , สตาฟ , เรือคะยัค
*  เวลาในการล่องแก่ง  2 ชั่วโมง

เวลาที่เหมาะในการล่องแก่ง
-   09.00 น. – 11.00 น.
-   12.00 น. – 14.00  น.
-   14.00 น. – 16.00 น.

ล่องแก่งวังสายธารคลองลำโลน สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสาย ธรรมชาติสมบูรณ์สองฝั่งคลองเส้นทางของการล่องแก่งสายน้ำที่ใส่และเย็นฉ่ำ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่องแก่ง จะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

-  มัคคุเทศก์นำเที่ยว
-  อุปกรณ์ล่องแก่ง
-  สตาฟดูแลความปลอดภัย
-  ราคาท่านละ 200 บาท
-  กรุณามัดจำล่วงหน้า 30%

 
 
 

     หลบร้อน  ผ่อนคลายที่ รื่นรมชมธรรมชาติ เที่ยวชมถ้ำภูผาเพชรธรรมชาติ แห่งใหม่ในสตูล สนุก..ล่องแก่งวังสายธาร-คลองลำโลน แม่น้ำสายหลักของป่าต้นน้ำปากบารา เล่นน้ำตกวังสายทอง ซึ่งไหลผ่านช่องหิน เป็นน้ำตกหินปูนสีทอง หนึ่งเดียวในจังหวัดสตูล

 
09.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เดินทางไปชมถ้ำภูผาเพชร         ชมความสวยงามของถ้ำ ในถ้ำแห่งนี้ประกอบไปด้วย ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20  ห้อง ลักษณะของแต่ละห้องจะแตกต่างกันไปเป็นถ้ำหินที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยชั้นหินแวววาว เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันใด 335 ขั้นโดยประมาณ ใช่เวลาในการเที่ยวชมนานกว่า 2 ชั่วโมง
11.30 น. เดินทางสู่วังสายทองชมน้ำตกหินปูนสีทอง หนึ่งเดียวในจังหวัดสตูล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง กับข้าว 3 อย่าง รายการอาหารมี แกงเขียวหวานไก่ แกงจืดเต้าหู้อ่อนกุ้งสับ ยำสามกรอบ น้ำพริก ผักสด
13.00 น. ล่องแก่งวังสายธาร คลองลำโลน สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำปากบารา น้ำใส หินสาย ธรรมชาติสมบูรณ์ สองฝั่งคลองตลอดเส้นทางของการล่องแก่งสายน้ำที่ใส่และเย็นฉ่ำ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่องแก่ง จะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี
15.00 น. จบทริปภาระกิจล่องแก่งรับประทานอาหารว่าง
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา
 

อาหารเที่ยง 1 มื้อ
ชุดอุปกร ล่องแก่ง เรือคะยัค
ค่าทำเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
สตาฟดูแลความปลอดภัย

ราคาท่านละ 400   บาท
 
 
       หลบร้อน ผ่อนคลาย ที่วังสายทอง รื่นรมชมธรรมชาติ เที่ยวชมถ้ำภูผาเพชร ที่เป็นธรรมชาติแห่งใหม่ในสตูล สนุก..ล่องแก่งวังสายธาร-คลองลำโลน แม่น้ำสายหลักของป่าต้นน้ำปากบารา เล่นน้ำตกวังสายทองซึ่งไหลผ่านช่องหิน เป็นน้ำตกหินปูนสีทองหนึ่งเดียวในจังหวัดสตูล พัก 1 คืน กับบรรยากาศยามค่ำคืน ที่นี่ วังสายทอง  
วันแรก
08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดสตูล มุ่งหน้าสู่อำเภอมะนัง เราจะนำท่านสู่ความอลังการของธรรมชาติ ที่หาชมได้อยากมีที่นี่ที่เดียว ที่ ถ้ำภูผาเพชร ชมความสวยงามของถ้ำ ซึ่งแต่ละห้องจะมีความแตกต่างกันไป เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ประกอบด้วยชั้นหินปูนที่แวววาวโดยแบ่งเป็นห้องๆ ประมาณ 20 ห้อง เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 50 ไร่ โดยมีทางขึ้นเป็นบันได ประมาณ 335 ขั้นระหว่างทางที่เดินขึ้นมีศาลาพักให้ท่านชมธรรมชาติของป่าใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง
11.30.น เดินทางสู่วังสายทอง เข้าที่พัก เรือนไม่ไผ่ริมน้ำ บ้านริมน้ำในบรรยากาศง่ายๆที่ วังสายทอง เรามีให้ท่านเลือกพักผ่อนกับบรรยากาศริมน้ำที่ท่านเลือกได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติ
12.00.น รับประทานอาหารเที่ยง กับข้าว 3 อย่าง รายการอาหารมี แกงเขียวหวานไก่ แกงจืดเต้าหู้อ่อนกุ้งสับ ผัดผักรวมไข่เจียว น้ำพริก ผักสด ผลไม้
13.00.น ล่องแก่งวังสายธาร คลองลำโลน สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย ธรรมชาติสมบูรณ์ สองฝั่งคลองตลอดการล่องแก่งสายน้ำที่ใสและเย็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่างๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่องแก่ง จะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี
15.30.น เข้าที่พักทำกิจกรรมตามอัธยาศัย รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนกับบรรยากาศตอนเย็นที่รีสอร์ท
18.30.น รับประทานอาหารเย็น รายการอาหารมีแกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว   ไก่ต้มขมิ้น ปลาทอด น้ำพริก ผักสด ผลไม้
20.00.น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30.น รับประทานอาหารเช้า รายการอาหารเช้ามี ข้าวต้ม ขนม กาแฟ ข้าวผัด
09.00.น เก็บสัมภาระและความประทับใจที่ท่านได้จากเราเดินทางเที่ยวชมน้ำตกวังสายทองเป็นน้ำตกหิน ปูนสีทองที่หาชมได้ยากหนึ่งเดียวในจังหวัดสตูลสนุกกับการเล่นน้ำตก
10.00.น เก็บความประทับใจที่ท่านได้จากเรา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา
 

ที่พัก 1 คืน /  ห้องแอร์ / ห้องพัดลม /
อาหาร 3 มื้อ
ชุดอุปกร ล่องแก่ง เรือคะยัค
ค่าทำเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
สตาฟดูแลความปลอดภัย
กิจกรรมยามค่ำคืน

ราคาเริ่มต้นที่ 800-1200 บาท

ติดต่อ คุณ อรชร คงชาย  (นาง) โทร. 084-1178583
กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนท่านเดินทาง

ชื่อบัญชีนางอรชร คงชาย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาละงู เลขที่บัญชี  8642155536  ออมทรัพย์

หน้าหลัก | กิจกรรม | ล่องแก่ง | ห้องภาพ | ติดต่อเรา
226 ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทร : 084-1178583(คุณนาง)
Copyright © 2010-2014 All rights reserved : www.wangsaitongtravel.com , Powered by AdumDesign
อีเมล์ : nang2010@windowslive.com ,
 
  update : 16/05/2017